EPR a Social Entrepreneurship
EPR-forum
EPR-eFolder(Workflow)
EPR partners
EPR executive team
EPR-eDevice (IoT)
EPR-areas
Contact

SearchNEWS
BI Seminars: eHealth SINT 2013-2017
BI Seminar WS1: Ledelsesparadigme i Kommunal Helsetjeneste
Our Contribution to the IEEE Digital Ecology Conference 2013 24-26th July
OASIS has now approved Transformational Government Framework (TGF) as a new OASIS standard
CAM editor tool an EU Joinup project
OASIS Applauds European Unionís Reform Embracing Broader Cooperation with Open Standards Consortia
New EPR-forum webpage with focus on -Services in Your hand-
Blogg input to the Norwegian Minister of Health
Webinar: eGov as a common superstructure platform
EPR-forum contribution to public hearing on 'Healthcare Innovation'
NIEM and Oracle
Oracle now part of the OASIS CAM templating work !

NEWSLETTER
Name

E-mail

Subscribe
Unsubscribe
 
 

The Community dealing with Quality

Category: PSQA program
Vendor: EPR forum
Item number: 1012

The Community dealing with Quality

So far just in Norwegian

"Felleskap om kvalitet" – fagpolitiske perspektiver

Konseptet "Fellesskap om kvalitet" er basert på en overordnet, helhetlig og felles løsningsplattform som kan anvendes av alle typer virksomheter. Formålet med dette notatet er å skape en forståelse for mulighetene med sikte på å etablere allianser som grunnlag for finansiering.

"Fellesskap om kvalitet" bygger på standardisering av hvordan prosesser og rutiner blir beskrevet. Standardfiseringen gir grunnlag for å "generere" systemer som gir datastøtte i arbeidet. Både utvikling av standardene og teknologien for å generere systemer må være et offentlig anliggende og et spleiselag hvor sentrale aktører deltar.

Dette notatet er utstyrt med 4 logoer. Vi inviterer sentrale interessenter i å slutte seg til "Fellesskap om kvalitet" ved å delta med sine logoer.

Dette dokumentet kan nedlastes her.

"Felleskap om kvalitet" – utdyping av grunnlaget.

Dette notatet utdyper grunnlaget for et annet notat: "Felleskap om kvalitet" – en orientering med fagpolitiske perspektiver

Grunnlag 1 – Standardisering av beskrivelsesregler

"Fellesskap om kvalitet" forutsetter en felles måte å beskrive forretningsprosesser, arbeidsprosesser og rutiner på. Denne felles måten må være basert på standarder.

Enhver virksomhet er opprettet for å løse oppgaver. Oppgavene må beskrives på en omforent og felles måte for kunne oppnå "Fellesskap om kvalitet".

Den omforente måten vil bli fremmet som en internasjonal standard av Standard Norge til ISO.

Grunnlag 2 – Felles elektronisk operativt rammeverk

"Fellesskap om kvalitet" forutsetter et felles elektroniske rammeverk eller plattform som gjør samhandling mulig. Plattformen må være basert på internasjonale åpne standarder. Plattformen forutsetter ikke en stor felles database, men nye standarder for interoperabilitet.

Hele dokumentet kan nedlastes her

Print
Send link by e-mail


Other similar products
 
COPYRIGHT