EPR a Social Entrepreneurship
EPR-forum
EPR-eFolder(Workflow)
EPR partners
EPR executive team
EPR-eDevice (IoT)
EPR-areas
Contact

SearchNEWS
BI Seminars: eHealth SINT 2013-2017
BI Seminar WS1: Ledelsesparadigme i Kommunal Helsetjeneste
Our Contribution to the IEEE Digital Ecology Conference 2013 24-26th July
OASIS has now approved Transformational Government Framework (TGF) as a new OASIS standard
CAM editor tool an EU Joinup project
OASIS Applauds European Unionís Reform Embracing Broader Cooperation with Open Standards Consortia
New EPR-forum webpage with focus on -Services in Your hand-
Blogg input to the Norwegian Minister of Health
Webinar: eGov as a common superstructure platform
EPR-forum contribution to public hearing on 'Healthcare Innovation'
NIEM and Oracle
Oracle now part of the OASIS CAM templating work !

NEWSLETTER
Name

E-mail

Subscribe
Unsubscribe
 

News type - News in the media

Meeting at NOKIA with the Norwegian Minister of Modernisation


Date: 2010-04-09

Fornyingsminister Rigmor Aasrud besøkte tidligere denne uken programvareselskapet Qt Development Frameworks (tidligere Trolltech) i Oslo. Hensikten med besøket var å få innspill til hvordan IKT-teknologi kan bidra til fornying av offentlig sektor og se hvordan norskutviklet teknologi har blitt en viktig plattform for utvikling av internettapplikasjoner verden over. Selskapet er siden 2008 heleid av mobilgiganten Nokia.

Under møtet fikk Rigmor Aasrud se ulike produkter laget med Qt, og hun ble forklart hvordan utviklere kan lage programmer til en mengde ulike plattformer med én og samme programkodebase. Den norskutviklede teknologien ligger til grunn for en mengde kjente produkter, blant annet Skype og Google Earth.

Statsråden ble også orientert om bruk av Qt til ulike løsninger for innovasjon og fornying i offentlig sektor i Norge, blant annet innen eldreomsorg. Denne kryssplatformløsning for omgivelsesteknologi/Smarthus var utviklet av IT&Integration AS og EPR-forum.

Fornyingsminister Aasrud vil i tiden fremover gjennomføre flere møter med bransjen for å lytte til næringens erfaringer, synspunkter og innspill.

Fornyingsminister Rigmor Aasrud sammen med Knut Yrvin.

Fornyingsminister Rigmor Aasrud sammen med Knut Yrvin. Foto: Kvandal, FAD.

See: http://www.regjeringen.no/mobil/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/fad/Nyheter-og-pressemeldinger/Nyheter/2010/besok-hos-nokia-qt.html?id=599988


Source: EPR-forum

Other news
OASIS has now approved Transformational Government Framework (TGF) as a new OASIS standard - 2013-05-21
CAM editor tool an EU Joinup project - 2013-01-15
OASIS Applauds European Unionís Reform Embracing Broader Cooperation with Open Standards Consortia - 2012-10-05
New EPR-forum webpage with focus on -Services in Your hand- - 2012-03-28
Blogg input to the Norwegian Minister of Health - 2012-03-12
EPR-forum contribution to public hearing on 'Healthcare Innovation' - 2011-11-15
NIEM and Oracle - 2011-10-01
Oracle now part of the OASIS CAM templating work ! - 2011-08-11
The Templateing standard OASIS CAM verion 2.0 shipped! - 2011-06-23
The Transformational Government TC approves TGF primer - 2011-04-07

| Conferences and Seminars | Courses | News in the media | Relevant Research reports |
COPYRIGHT