EPR a Social Entrepreneurship
EPR-forum
EPR-eFolder(Workflow)
EPR partners
EPR executive team
EPR-eDevice (IoT)
EPR-areas
Contact

SearchNEWS
BI Seminars: eHealth SINT 2013-2017
BI Seminar WS1: Ledelsesparadigme i Kommunal Helsetjeneste
Our Contribution to the IEEE Digital Ecology Conference 2013 24-26th July
OASIS has now approved Transformational Government Framework (TGF) as a new OASIS standard
CAM editor tool an EU Joinup project
OASIS Applauds European Unionís Reform Embracing Broader Cooperation with Open Standards Consortia
New EPR-forum webpage with focus on -Services in Your hand-
Blogg input to the Norwegian Minister of Health
Webinar: eGov as a common superstructure platform
EPR-forum contribution to public hearing on 'Healthcare Innovation'
NIEM and Oracle
Oracle now part of the OASIS CAM templating work !

NEWSLETTER
Name

E-mail

Subscribe
Unsubscribe
 

News type - Relevant Research reports

Norwegian work study still shows further reduced work efficiency by to days increasing bureaucracy


Date: 2006-10-22

http://www.siste.no/Innenriks/article2363492.ece?service=print

Norsk arbeidsliv spises opp av økende byråkrati. Mer enn halvparten av arbeidsdagen til en rekke yrkesgrupper forsvinner på grunn av skjemavelde og rapporteringskrav.

I Norge finnes det lite data som viser hvor mye tid som faktisk går med til å fylle ut skjemaer og skrive rapporter. En stor dansk undersøkelse dokumenterer imidlertid at over halvparten av arbeidstiden til ansatte i offentlig sektor går med til andre ting enn det jobben egentlig dreier seg om.

Verdifull tid som kunne vært brukt på pasienter, elever, stønadsmottakere og brukere av offentlige tjenester, spises opp av byråkratiske rutiner.

Professor ved det danske Arbeidsmiljøinstituttet, Tage Søndergård Kristensen, tror de danske funnene også gjelder for Norge.

– Norge og Danmark har mange fellestrekk knyttet til arbeidslivet, sier han til Dagsavisen.

Helt siden tidlig på 80-tallet har det vært et uttalt mål at norsk arbeidsliv skal bli mindre byråkratisk. I praksis går det motsatt vei, fastslår Anne Marie Berg ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) i Oslo.

Se: http://www.siste.no/Innenriks/article2363492.ece?service=print


Source: WRI: Work Research Institute www.afi.no


| Conferences and Seminars | Courses | News in the media | Relevant Research reports |
COPYRIGHT